4 Wieloaspektowa wycena firmy

Dzięki tej usłudze możesz wybrać metody i wartości kluczowych parametrów, które będą wzięte pod uwagę podczas wyceny Twojej firmy. Jeżeli nie jesteś pewien, które z nich są dla Ciebie najistotniejsze, to możesz skorzystać z podpowiedzi systemu, który w oparciu o informacje historyczne dotyczące Twojej firmy oraz dane z branży, zaproponuje Ci wybór odpowiednich opcji.

Innowacją w tej usłudze jest możliwość jednoczesnej analizy przedsiębiorstwa wieloma metodami i uwzględnianie przy tym charakterystyki branżowej, jak i położenia geograficznego.

System wykorzystuje m. in. poniższe metody mierzenia wartości przedsiębiorstwa:

  • metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF),
  • metoda skorygowanych aktywów netto,
  • metoda porównawcza,
  • metody hybrydowe (niemiecka/berlińska; szwajcarska; sttutgarcka; UEC),
  • dodatkowo każdy użytkownik będzie mógł stworzyć własną wycenę hybrydową: np. 1/3 dcf + 1/3 skorygowanych aktywów + 1/3 porównawcza.

Wykupując roczny abonament na usługi serwisu Eqnomos możesz weryfikować wartość swojej firmy dowolną ilość razy, bez względu na aktualny moment w roku obrotowym.

dotacje Wieloaspektowa wycena firmy