5 Symulacja zmian wartości w czasie

Usługa ta umożliwia identyfikację czynników, które mogą mieć wpływ na wartość Twojej firmy w przyszłości. System w oparciu o dane, które posiada z programu księgowego firmy oraz przy jednoczesnym zastosowaniu branżowych benchmarków i współczynników rynkowych dokonuje analizy wartości przedsiębiorstwa.

Dzięki możliwości symulacji zmiany kluczowych czynników wzrostu firmy, które są brane pod uwagę podczas dokonywania wyceny przedsiębiorstwa, dowiesz się w jakim stopniu wpłynie to na jego wartość.

Podczas dokonywania symulacji zmian wartości firmy pod uwagę brane są takie wskaźniki jak:

    • kapitał obrotowy netto,
    • marża sprzedawanych produktów/usług,
    • stopa zwrotu wolna od ryzyka,
    • cykl rotacji zapasów,
    • tempo wzrostu przychodów całkowitych.

Dzięki tej usłudze będziesz mógł zweryfikować swoje przypuszczenia względem oceny sytuacji rynkowej i czynników, które mogą być istotne dla wzrostu wartości Twojej firmy w przyszłości.

dotacje Symulacja zmian wartości w czasie