3 Rekomendacje zmian w oparciu o analizę czynnikową

Wieloaspektowa analiza wartości firmy wskaże kluczowe czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstw. Korzystając z systemu rekomendacji otrzymasz automatycznie generowany zestaw sugerowanych zmian, które po wprowadzeniu przełożą się na wzrost wartości Twojej firmy.

Proponowane zmiany mogą dotyczyć m. in. kapitału obrotowego netto, wysokości marży, tempa wzrostu przychodów generowanych ze sprzedaży.

System rekomendacji pozwala na szybsze reagowanie i unikanie działań, które mogą obniżać wartość przedsiębiorstwa.

dotacje Rekomendacje zmian w oparciu o analizę czynnikową