13 Raporty zbiorcze

Raporty zbiorcze powstają w oparciu o zestawienie łączne wyników analiz wszystkich firm, jakie są zalogowane w naszym systemie. Dane w nich wykorzystane są zagregowane w sposób, który uniemożliwia identyfikację konkretnej firmy.

Raporty zbiorcze posiadają moc informacyjną i pokazują trendy w rozwoju oraz kondycji przedsiębiorstw w przekroju branżowym i geograficznym. Z tego względu są one użyteczne nie tylko dla przedsiębiorcy ale i firm zajmujących się doradztwem, czy inwestycjami.

Zawartość raportu obejmuje m. in. takie informacje, jak:

  • najmniej i najbardziej ważne czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstw dla poszczególnych branż i regionów,
  • najlepsze i najgorsze wyniki założonych planów realizacji wzrostu wartości przedsiębiorstw,
  • wartości, jakie dla poszczególnych parametrów wybierają firmy, co daje możliwość wglądu m. in. w średnią charakterystyczną dla danej branży,
  • tendencje dotyczące zmian wartości przedsiębiorstw, które występują w poszczególnych branżach i regionach.
dotacje Raporty zbiorcze