Polityka prywatności

 Ochrona prywatności użytkowników Serwisu Internetowego Eqnomos (dalej: „Serwis Eqnomos”) ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego opracowany został niniejszy dokument (dalej: „Polityka Prywatności Eqnomos”) obejmujący swym zakresem zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach Serwisu Eqnomos. Niniejszym pragniemy poinformować, iż korzystając ze strony: http://test.eqnomos.pl/ akceptujecie Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności Eqnomos udostępnianej na stronie wymienionej powyżej.

Wykorzystanie danych osobowych i pliki „Cookies”

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu Eqnomos, zgodnym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, oraz na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik ma również uprawnienie do zrezygnowania z otrzymywania ww. informacji.

Witryna sieci Web może korzystać z plików typu „cookies” (ciasteczka) celem przetwarzania i  przechowywania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników Serwisu Eqnomos. Pliki „cookie” są plikami z informacją, zapisywanymi na komputerze użytkownika przez witrynę sieci Web, które umożliwiają identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Pliki „cookie” umożliwiają Operatorowi śledzenie adresów domen internetowych odwiedzających użytkowników. Dane te są wykorzystywane wyłącznie dla celów wewnętrznych i nie są ujawniane jakimkolwiek osobom trzecim, zarówno w postaci przetworzonej, jak i źródłowej. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby użytkownik był informowany o przesyłaniu pliku „cookie”, co umożliwi użytkownikowi podjęcie decyzji, czy akceptuje plik „cookie”. Wskazać jednocześnie należy, iż korzystanie z plików „cookie” nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych i  adresowych użytkownika, jak również jakikolwiek innych informacji z komputera użytkownika.

Odesłania

Serwis Eqnomos może zawierać odesłania do innych witryn, redagowanych przez osoby trzecie, za treść których Serwis Eqnomos nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, zarówno w zakresie zawartości, jak i prawdziwości informacji, do których odesłanie prowadzi.

Logi serwera

Operator gromadzi informacje dotyczące wykorzystania Serwisu Eqnomos przez użytkowników oraz ich adresów IP. Dane te uzyskiwane są poprzez analizę logów serwera (adresów IP, domen internetowych), a wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Serwisu Eqnomos, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowywania ich do potrzeb użytkowników.

Kontakt

Pytania dotyczące polityki prywatności Serwisu Eqnomos należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

dotacje Polityka prywatności