2 Monitoring wartości firmy w czasie

Usługa ta daje Ci możliwość stałego wglądu w wartość Twojej firmy. Pozwala ona także na systematyczną obserwację stopnia realizacji celu, którym jest osiągnięcie określonego przez Ciebie poziomu wartości Twojej firmy.

Monitorowanie zmian wartości firmy przyczynia się do tego, że świadomie i efektywnie zarządzasz wartością Twojego przedsiębiorstwa. Prawdziwy i trwały wzrost wartości Twojej firmy opiera się na realizacji długoterminowych celów biznesowych oraz dobrze zaplanowanej strategii rozwoju.

Dodatkowym atutem tej usługi jest to, że można ją wykorzystać jako wskaźnik najkorzystniejszego momentu do sprzedaży firmy lub zdobycia inwestora.

dotacje Monitoring wartości firmy w czasie