Eqnomos jest narzędziem internetowym, które poprzez optymalizację wartości przedsiębiorstw, ma na celu wsparcie kadry zarządzającej w efektywnym pomnażaniu posiadanych zasobów.

Serwis umożliwia przeprowadzenie wieloaspektowej analizy wartości firmy, uwzględniając jej obecny stan, jak i planowany rozwój. Dzięki systemowi prognoz i rekomendacji, jakie są przygotowywane pod konkretne przedsiębiorstwo, Eqnomos wspiera decyzje, które przyczyniają się do pomnażania aktywów firmy.

Innowacyjny charakter tego narzędzia wyraża się w tym, że poza danymi z wewnątrz firmy, bierze ono pod uwagę parametry branży w jakiej funkcjonuje dane przedsiębiorstwo oraz obszar geograficzny, na którym generowane są jego przychody.

Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu są dostępne na rynku polskim oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Stanowią one wartość nie tylko dla samej firmy ale i dla podmiotów zewnętrznych, z którymi ona współpracuje.

logo

Właścicielem serwisu jest firma Aleksandra Investments, która zajmuje się kompleksowym wsparciem transakcji kupna i sprzedaży przedsiębiorstw. Projekt e-usługi, jaką jest serwis Eqnomos został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w obrębie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.)

dotacje Co to jest